Statistica este un domeniu vital pentru dezvoltatorii de software și cercetătorii de date.

În acest curs, veți învăța conceptele esențiale ale statisticii – totul vă este predat de Monika Wahi, lector la Colegiul Labouré.

Acest curs vă va prezenta diferitele metode pe care oamenii de știință le folosesc pentru a colecta, organiza, rezuma, interpreta și ajunge la concluzii despre date. Se pune accent pe demonstrarea faptului că statisticile sunt mai mult decât calcule matematice.

Folosind exemple adunate din viața reală, veți învăța cum să utilizați metodele statistice ca instrumente analitice pentru a dezvolta generalizări și a trage concluzii mai bune.

Acest curs acoperă:

 • Ce este statisticile
 • Prelevarea de probe
 • Proiectare experimentală
 • Randomizare
 • Histograma și distribuția frecvenței
 • Serii temporale, grafice cu bare și plăcinte
 • Tabel de frecvență și tulpină și frunză
 • Măsuri de tendință centrală
 • Măsura variației
 • Parcele de percentile și cutii și mustăți
 • Diagramele de dispersie și corelația liniară
 • Distribuție normală și regulă empirică
 • Scorul Z și probabilitățile
 • Distribuțiile de eșantionare și teorema limitei centrale

Puteți urmări cursul video complet pe canalul YouTube Routech.org (Ceas de 8 ore).