Utilizarea animațiilor CSS

Animațiile CSS adaugă frumusețe paginilor web și fac tranziții de la un stil CSS la celălalt frumos.

Pentru a crea o secvență de animație CSS, avem sub-proprietăți diferite în animation proprietate în CSS:

 • animation-delay
 • animation-direction
 • animation-duration
 • animation-iteration-count
 • animation-name
 • animation-play-state
 • animation-timing-function
 • animation-fill-mode

Exemplu de secvență de animație CSS pentru a muta textul pe ecran

În partea HTML vom avea un div cu clasa container și a h3 cu textul Hello World:

<div class="container">
  <h3> Hello World ! </h3>
</div>

Pentru partea CSS:

.container {
  /* We will define the width, height and padding of the container */
  /* The text-align to center */
  width: 400px;
  height: 60px;
  padding: 32px;
  text-align: center;

  /* Use the animation `blink` to repeat infinitely for a time period of 2.5s*/
  animation-duration: 2.5s;      
  animation-iteration-count: infinite;
  animation-direction: normal;    
  animation-name: blink;       
  
  /* The same can be written shorthand as   */
  /* --------------------------------------  */
  /* animation: 2.5s infinite normal blink;  */
}
@keyframes blink {
  0%, 100% {       /* Defines the properties at these frames */
    background: #333;
    color: white;
  }

  50% {          /* Defines the properties at these frames */
    background: #ccc;
    color: black;
    border-radius: 48px;
  }
}
Imgur

Mai multe informații despre animațiile CSS:

 • O introducere rapidă la animațiile CSS