Care este funcția pop?

Metoda pop () elimină și returnează ultimul element dintr-o listă. Există un parametru opțional, care este indexul elementului care trebuie eliminat din listă. Dacă nu este specificat niciun index, a.pop () elimină și returnează ultimul element din listă. Dacă indexul trecut metodei pop () nu se află în interval, acesta aruncă IndexError: index pop din afara excepției de interval.

Exemplu de utilizare

cities = ['New York', 'Dallas', 'San Antonio', 'Houston', 'San Francisco'];

print "City popped is : ", cities.pop()
print "City at index 2 is  : ", cities.pop(2)

Ieșire

City popped is :  San Francisco
City at index 2 is  :  San Antonio

Funcționalitatea de bază a stivei

pop() metoda este adesea utilizată împreună cu append() pentru a implementa funcționalitatea de bază a stivei într-o aplicație Python.

stack = []

for i in range(5):
    stack.append(i)

while len(stack):
    print(stack.pop())

Mai multe informatii:

Documentația oficială pentru pop() poate fi găsit aici