map este un container care stochează elemente în perechi cheie-valoare. Este similar cu colecțiile din Java, matricele asociative din PHP sau obiectele din JavaScript.

Iată principalele avantaje ale utilizării map:

 • map stochează numai chei unice, iar cheile în sine sunt în ordine sortată
 • Deoarece tastele sunt deja în ordine, căutarea unui element este foarte rapidă
 • Există o singură valoare pentru fiecare cheie

Iată un exemplu:

#include <iostream>
#include <map>

using namespace std;

int main (){
 map<char,int> first;
 
 //initializing
 first['a']=10;
 first['b']=20;
 first['c']=30;
 first['d']=40;
 
  map<char, int>::iterator it;
  for(it=first.begin(); it!=first.end(); ++it){
   cout << it->first << " => " << it->second << 'n';
  }
  
 return 0;
}

Ieșire:

a => 10
b => 20
c => 30
d => 40

Crearea unui map obiect

map<string, int> myMap;

Inserare

Inserarea datelor cu funcția de inserare membru.

myMap.insert(make_pair("earth", 1));
myMap.insert(make_pair("moon", 2));

De asemenea, putem insera date în std :: map folosind operatorul [] adică

myMap["sun"] = 3;

Accesarea map elemente

Pentru a accesa elementele hărții, trebuie să creați iteratorul pentru aceasta. Iată un exemplu așa cum am menționat anterior.

map<char, int>::iterator it;
for(it=first.begin(); it!=first.end(); ++it){
 cout << it->first << " => " << it->second << 'n';
}