קיצורי מקשים של Google Docs

Google Text & Tabellen Tastaturkürzel Cheatsheet
⏱️ 1 min read

Google Docs היא דרך מדהימה ליצור מסמכים באינטרנט והיא פועלת בדיוק כמו Microsoft Word. אם אתה משתמש בכלי מקוון זה כדי להכין את המסמכים שלך, אולי תרצה ללמוד כמה מקיצורי המקלדת שלו.

אתה יכול להשתמש בקיצורי הדרך האלה כדי לפתוח במהירות תפריטים שונים, לעצב את הטקסט שלך, לנהל את קובצי המדיה שלך במסמכים שלך, לבחור טקסט בצורה מסוימת ולעשות יותר.

יתרה מכך, קיצורי הדרך הללו פועלים בכל הפלטפורמות הגדולות כך שתוכלו להשתמש בהם לא משנה באיזו מכונה אתם משתמשים.

הנה כמה מקיצורי הקיצור של Google Docs שכדאי ללמוד.

חלונות Mac OS Chrome OS כיבוש
פעולות בסיסיות
Ctrl + C Command + C Ctrl + C להעתיק פריט
Ctrl + X Command + X Ctrl + X לחתוך פריט
Ctrl + V Command + V Ctrl + V שַׁרשֶׁרֶת
Ctrl + Shift + V Command + Shift + V Ctrl + Shift + V הדבק ללא עיצוב
Ctrl + Z Command + Z Ctrl + Z לבטל שינוי
Ctrl + Shift + Z Command + Shift + Z Ctrl + Shift + Z לשנות מחדש
Ctrl + K Command + K Ctrl + K הוסף או שנה קישור
Alt + Enter Option + Enter Alt + Enter קישור השקה
Ctrl + S Command + S Ctrl + S שמור מהדורות
Ctrl + P Command + P Ctrl + P להדפיס מסמך
Ctrl + O Command + O Ctrl + O לפתוח מסמך
Ctrl + F Command + F Ctrl + F למצוא במסמך
Ctrl + H Command + Shift + H Ctrl + H מצא והחלף
Ctrl + G Command + G Ctrl + G למצוא שוב
Ctrl + Shift + G Command + Shift + G Ctrl + Shift + G למצוא קודם
Ctrl + Shift + F Ctrl + Shift + F Ctrl + Shift + F היכנס למצב קומפקטי
Ctrl + Enter Command + Enter Ctrl + Enter הוסף מעבר עמוד
Alt + /, Alt + Shift + Z, Alt + Z (Chrome) Option + /, Ctrl + Option + Z Alt + Z, Alt + / למצוא בתפריטים
Ctrl + Y Command + Y לא בצע את הפעולה האחרונה
עיצוב טקסט
Ctrl + B Command + B Ctrl + B טקסט מודגש
Ctrl + I Command + I Ctrl + I טקסט נטוי
Ctrl + U Command + U Ctrl + U טקסט עם קו תחתון
Alt + Shift + 5 Command + Shift + X Alt + Shift + 5 טקסט חוצה
Ctrl +. (ציון) Command +. (ציון) Ctrl +. (ציון) מַעֲטָפָה
Ctrl +, (פסיק) Command +, (פסיק) Ctrl +, (פסיק) נרשם
Ctrl + Alt + C Command + Option + C Ctrl + Alt + C העתקת עיצוב טקסט
Ctrl + Alt + V Command+Option+V Ctrl + Alt + V הדבק עיצוב טקסט
Ctrl + , Ctrl + Space Command + Ctrl + הסר את עיצוב הטקסט
Ctrl + Shift + > Command + Shift +> Ctrl + Shift + > הגדל את גודל הגופן
Ctrl + Shift + < Command + Shift + < Ctrl + Shift + < הקטן את גודל הגופן
עיצוב פסקאות
Ctrl +] Command +] Ctrl +] הגדל את כניסת הפסקה
Ctrl +[[[[ Command +[[[[ Ctrl +[[[[ הקטנת הזחה של פסקה
Ctrl + Alt + 0 Command + Option + 0 Ctrl + Alt + 0 השתמש בסגנון טקסט רגיל
Ctrl + Alt + 1 עד 6 Command + Option + 1 עד 6 Ctrl + Alt + 1 עד 6 השתמש בסגנון כותרת (1 עד 6)
Ctrl + Shift + L Command + Shift + L Ctrl + Shift + L יישר פסקה שמאלה
Ctrl + Shift + E Command + Shift + E Ctrl + Shift + E יישור למרכז הפסקה
Ctrl + Shift + R Command + Shift + R Ctrl + Shift + R יישר פסקה ימינה
Ctrl + Shift + J Command + Shift + J Ctrl + Shift + J להצדיק פסקה
Ctrl + Shift + 7 Command + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 השתמש ברשימה ממוספרת
Ctrl + Shift + 8 Command + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 השתמש ברשימת תבליטים
Ctrl + Shift + חץ למעלה Ctrl + Shift + חץ למעלה לא העבר את הפסקה למעלה
Ctrl + Shift + חץ למטה Ctrl + Shift + חץ למטה לא הזז את הפסקה למטה
כְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת
Ctrl + Alt + Y Command + Option + Y Ctrl + Alt + Y הוסף טקסט חלופי
Ctrl + Alt + K Command + Ctrl + K Ctrl + Alt + K תגדיל את התקשורת
Ctrl + Alt + B Command + Ctrl + B Ctrl + Alt + B הגדל את המדיה אופקית
Ctrl + Alt + I Command + Ctrl + I Ctrl + Alt + I הגדל את המדיה בצורה אנכית
Ctrl + Alt + J Command + Ctrl + J Ctrl + Alt + J הקטנת המדיה
Ctrl + Alt + W Command + Ctrl + W Ctrl + Alt + W הקטנת המדיה אופקית
Ctrl + Alt + Q Command + Ctrl + Q Ctrl + Alt + Q הקטנת המדיה בצורה אנכית
Alt + חץ ימינה אפשרות + חץ ימינה Alt + חץ ימינה סובב 15 מעלות בכיוון השעון
Alt + חץ שמאלה אפשרות + חץ שמאלה Alt + חץ שמאלה סובב 15 מעלות נגד כיוון השעון
Alt + Shift + חץ ימינה Option + Shift + חץ ימינה Alt + Shift + חץ ימינה סובב מעלה אחת בכיוון השעון
Alt + Shift + חץ שמאלה Option + Shift + חץ שמאלה Alt + Shift + חץ שמאלה סובב מעלה אחת נגד כיוון השעון
Shift + Esc Command + Esc, Shift + Esc Ctrl + Esc, Shift + Esc צא מעורך הציור
הערות והערות שוליים
Ctrl + Alt + M Command + Option + M Ctrl + Alt + M הוסף תגובה
Ctrl + Alt + Shift + A Command+Option+Shift+A Ctrl + Alt + Shift + A גישה לנושא דיון
Ctrl + Enter Ctrl + Enter Ctrl + Enter הזן תגובה נוכחית
Ctrl + Alt + F Command+Option+F Ctrl + Alt + F הוסף הערת שוליים
החזק את Ctrl + Alt ולחץ ולאחר מכן על F החזק את Ctrl + Command והקש ולאחר מכן על f החזק את Ctrl + Alt ולחץ ולאחר מכן על F עבור להערת השוליים הנוכחית
החזק את המקש Ctrl + Alt והקש על n ואז על f החזק את Ctrl + Command והקש n ולאחר מכן על f החזק את המקש Ctrl + Alt והקש על n ואז על f עבור להערת השוליים הבאה
החזק את מקש Ctrl + Alt ולחץ על p ואז על f החזק את המקש Ctrl + Command והקש p ואז f החזק את מקש Ctrl + Alt ולחץ על p ואז על f עבור להערת השוליים הקודמת
תפריט ניווט
Ctrl + Shift + X, Ctrl + Shift + Command + Shift + Ctrl + Shift + X גש לתפריט ההקשר
Alt + F (עבור Chrome), Alt + Shift + F Ctrl + Option + F Alt + F פתח את תפריט הקבצים
Alt + E (עבור Chrome), Alt + Shift + E Ctrl + Option + E Alt + E פתח את תפריט העריכה
Alt + V (עבור Chrome), Alt + Shift + V Ctrl + Option + V Alt + V פתח את תפריט התצוגה
Alt + I (עבור Chrome), Alt + Shift + I Ctrl + Option + I Alt + I פתח את תפריט הוספה
Alt + O (עבור Chrome), Alt + Shift + O Ctrl + Option + O Alt + O פתח את התפריט עיצוב
Alt + T (עבור Chrome), Alt + Shift + T Ctrl + Option + T Alt + T פתח את תפריט הכלים
Alt + H (עבור Chrome), Alt + Shift + H Ctrl + Option + H Alt + H פתח את תפריט העזרה
Alt + A (עבור Chrome), Alt + Shift + A Ctrl + Option + A Alt + A פתח את תפריט הנגישות
Ctrl + Alt + Shift + K Command+Option+Shift+K Ctrl + Alt + Shift + K פתח את תפריט כלי קלט
Shift + קליק ימני Shift + קליק ימני לא פתח את תפריט ההקשר של הדפדפן
בחר טקסט עם מקלדת
Ctrl + A Command + A Ctrl + A בחר הכל
Shift + חץ שמאלה Shift + חץ שמאלה Shift + חץ שמאלה בחר דמות בצד שמאל
Shift + חץ ימינה Shift + חץ ימינה Shift + חץ ימינה בחר דמות בצד ימין
Shift + חץ למטה Shift + חץ למטה Shift + חץ למטה בחר את השורה הבאה
Shift + חץ למעלה Shift + חץ למעלה Shift + חץ למעלה בחר בשורה הקודמת
Ctrl + Shift + חץ שמאלה לא Ctrl + Shift + חץ שמאלה בחר מילה בצד שמאל
Ctrl + Shift + חץ ימינה לא Ctrl + Shift + חץ ימינה בחר מילה בצד ימין
Shift + Home Shift + Fn + חץ שמאלה לא בחר מתחילת השורה
Shift + End Shift + Fn + חץ ימינה לא בחר לסוף השורה
Ctrl + Shift + Home Command + Shift + חץ למעלה לא בחר בחלק העליון של המסמך
Ctrl + Shift + End Command + Shift + חץ למטה לא בחר לסוף המסמך
החזק את Ctrl + Alt + Shift והקש ולאחר מכן על i החזק את Ctrl + Command + Shift והקש ולאחר מכן על i החזק את Ctrl + Alt + Shift והקש ולאחר מכן על i בחר פריט מהרשימה הנוכחית
החזק את המקש Ctrl + Alt + Shift ולחץ ולאחר מכן על החזק את המקש Ctrl + Command + Shift ולחץ ולאחר מכן על החזק את המקש Ctrl + Alt + Shift ולחץ ולאחר מכן על בחר את כל הפריטים מהרשימה ברמה הנוכחית
בחר טקסט עם העכבר
לחץ לחיצה כפולה לחץ לחיצה כפולה לחץ לחיצה כפולה בחר את המילה
לחץ פעמיים + גרור לחץ פעמיים + גרור לחץ פעמיים + גרור הרחב את הבחירה במילה אחת בכל פעם
קליק משולש קליק משולש קליק משולש בחר את הפסקה
לחיצה משולשת + גרירה לחיצה משולשת + גרירה לחיצה משולשת + גרירה מרחיב את הבחירה בפיסקה אחת בכל פעם

קָשׁוּר:

  • כיצד להשתמש בכתב מנוי ובכתב עילי ב-Google Docs
  • כלים שימושיים לעיצוב מסמכים מורכבים בגוגל דוקס
  • כיצד לשתף פעולה ב-Google Docs

Join our Newsletter and receive offers and updates! ✅

0 0 votes
Article Rating
Avatar of Routech

Routech

Routech is a website that provides technology news, reviews and tips. It covers a wide range of topics including smartphones, laptops, tablets, gaming, gadgets, software, internet and more. The website is updated daily with new articles and videos, and also has a forum where users can discuss technology-related topics.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x