JavaScript oferă utilizatorului cinci operatori aritmetici: +, -, *, / și %. Operatorii sunt pentru adunare, scădere, multiplicare, divizare și rest (sau modulo), respectiv.

Plus

Sintaxă

a + b

Utilizare

2 + 3     // returns 5
true + 2    // interprets true as 1 and returns 3
false + 5   // interprets false as 0 and returns 5
true + "bar"  // concatenates the boolean value and returns "truebar"
5 + "foo"   // concatenates the string and the number and returns "5foo"
"foo" + "bar" // concatenates the strings and returns "foobar"

Aluzie: Există un lucru la îndemână creştere) operator care este o comandă rapidă excelentă atunci când adăugați numere cu 1.

Scădere

Sintaxă

a - b

Utilizare

2 - 3   // returns -1
3 - 2   // returns 1
false - 5 // interprets false as 0 and returns -5
true + 3  // interprets true as 1 and returns 4
5 + "foo" // returns NaN (Not a Number)

Aluzie: Există un lucru la îndemână decrement) operator care este o comandă rapidă excelentă atunci când scădeți numerele cu 1.

Multiplicare

Sintaxă

a * b

Utilizare

2 * 3        // returns 6
3 * -2        // returns -6
false * 5      // interprets false as 0 and returns 0
true * 3       // interprets true as 1 and returns 3
5 * "foo"      // returns NaN (Not a Number)
Infinity * 0     // returns NaN
Infinity * Infinity // returns Infinity

Divizia

Sintaxă

a / b

Utilizare

3 / 2        // returns 1.5
3.0 / 2/0      // returns 1.5
3 / 0        // returns Infinity
3.0 / 0.0      // returns Infinity
-3 / 0        // returns -Infinity
false / 5      // interprets false as 0 and returns 0
true / 2       // interprets true a 1 and returns 0.5
5 + "foo"      // returns NaN (Not a Number)
Infinity / Infinity // returns NaN

Rest

Sintaxă

a % b

Utilizare

3 % 2     // returns 1
true % 5    // interprets true as 1 and returns 1
false % 4   // interprets false as 0 and returns 0
3 % "bar"   // returns NaN

Creştere

Sintaxă

a++ or ++a

Utilizare
// Postfix x = 3; // declarați o variabilă y = x ++; // y = 4, x = 3
// Prefix var a = 2; b = ++ a; // a = 3, b = 3

Decrement

Sintaxă

a-- or --a

Utilizare
// Postfix x = 3; // declarați o variabilă y = x—; // y = 3, x = 3
// Prefix var a = 2; b = —a; // a = 1, b = 1 !Important! După cum puteți vedea, voi nu poti efectuați orice fel de operații pe Infinity.

Mai multe despre matematică în JavaScript:

 • Funcțiile matematice JavaScript explicate
 • S-a explicat metoda JavaScript math.random ()