Sortarea prin inserție este un algoritm simplu de sortare pentru un număr mic de elemente.

Exemplu:

În sortare prin inserție, comparați key element cu elementele anterioare. Dacă elementele anterioare sunt mai mari decât key element, apoi mutați elementul anterior în poziția următoare.

Începeți de la indexul 1 până la dimensiunea matricei de intrare.

[ 8 3 5 1 4 2 ]

Pasul 1 :

[ 8 3 5 1 4 2 ]
   key = 3 //starting from 1st index.

   Here `key` will be compared with the previous elements.

   In this case, `key` is compared with 8. since 8 > 3, move the element 8
   to the next position and insert `key` to the previous position.

   Result: [ 3 8 5 1 4 2 ]

Pasul 2 :

[ 3 8 5 1 4 2 ]
   key = 5 //2nd index

   8 > 5 //move 8 to 2nd index and insert 5 to the 1st index.

   Result: [ 3 5 8 1 4 2 ]

Pasul 3 :

[ 3 5 8 1 4 2 ]
   key = 1 //3rd index

   8 > 1   => [ 3 5 1 8 4 2 ] 

   5 > 1   => [ 3 1 5 8 4 2 ]

   3 > 1   => [ 1 3 5 8 4 2 ]

   Result: [ 1 3 5 8 4 2 ]

Pasul 4:

[ 1 3 5 8 4 2 ]
   key = 4 //4th index

   8 > 4  => [ 1 3 5 4 8 2 ]

   5 > 4  => [ 1 3 4 5 8 2 ]

   3 > 4  ≠> stop

   Result: [ 1 3 4 5 8 2 ]

Pasul 5:

[ 1 3 4 5 8 2 ]
   key = 2 //5th index

   8 > 2  => [ 1 3 4 5 2 8 ]

   5 > 2  => [ 1 3 4 2 5 8 ]

   4 > 2  => [ 1 3 2 4 5 8 ]

   3 > 2  => [ 1 2 3 4 5 8 ]

   1 > 2  ≠> stop

   Result: [1 2 3 4 5 8]
[ 1 2 3 4 5 8 ]

Algoritmul prezentat mai jos este o versiune ușor optimizată pentru a evita schimbarea key element în fiecare iterație. Aici key elementul va fi schimbat la sfârșitul iterației (pas).

  InsertionSort(arr[])
   for j = 1 to arr.length
     key = arr[j]
     i = j - 1
     while i > 0 and arr[i] > key
      arr[i+1] = arr[i]
      i = i - 1
     arr[i+1] = key

Iată o implementare detaliată în JavaScript:

function insertion_sort(A) {
  var len = array_length(A);
  var i = 1;
  while (i < len) {
    var x = A[i];
    var j = i - 1;
    while (j >= 0 && A[j] > x) {
      A[j + 1] = A[j];
      j = j - 1;
    }
    A[j+1] = x;
    i = i + 1;
  }
}

O implementare rapidă în Swift este prezentată mai jos:

 var array = [8, 3, 5, 1, 4, 2]

 func insertionSort(array:inout Array<Int>) -> Array<Int>{
   for j in 0..<array.count {
     let key = array[j]
     var i = j-1

     while (i > 0 && array[i] > key){
       array[i+1] = array[i]
       i = i-1
     }
     array[i+1] = key
   }
   return array
 }

Exemplul Java este prezentat mai jos:

public int[] insertionSort(int[] arr)
   for (j = 1; j < arr.length; j++) {
     int key = arr[j]
     int i = j - 1
     while (i > 0 and arr[i] > key) {
      arr[i+1] = arr[i]
      i -= 1
     }
     arr[i+1] = key
   }
   return arr;

inserție sortare în c ….

void insertionSort(int arr[], int n) 
{ 
  int i, key, j; 
  for (i = 1; i < n; i++) 
  { 
    key = arr[i]; 
    j = i-1;
    while (j >= 0 && arr[j] > key) 
    { 
      arr[j+1] = arr[j]; 
      j = j-1; 
    } 
    arr[j+1] = key; 
  } 
} 

Proprietăți:

 • Complexitate spațială: O (1)

Complexitatea timpului: O (n), O (n * n), O (n * n) pentru cele mai bune, medii, respectiv cele mai grave cazuri.

 • Cel mai bun caz: matricea este deja sortată
 • Caz mediu: matricea este sortată aleatoriu
 • Cel mai rău caz: matricea este sortată invers.
 • Sortare în loc: Da
 • Stabil: Da

Alte resurse: