Specificatorii de format definesc tipul de date care trebuie tipărite pe ieșirea standard. Trebuie să utilizați specificatori de format dacă tipăriți ieșire formatată cu printf() sau acceptarea intrării cu scanf().

Unele dintre% specificatorii pe care îi puteți utiliza în ANSI C sunt după cum urmează:

Specificator Folosit pentru
% c un singur personaj
% s un șir
%Salut scurt (semnat)
% hu scurt (nesemnat)
% Lf lung dublu
% n nu imprimă nimic
% d un număr întreg zecimal (presupune baza 10)
% i un număr întreg zecimal (detectează automat baza)
% o un întreg octal (baza 8)
%X un întreg hexazecimal (baza 16)
% p o adresă (sau un indicator)
% f un număr în virgulă mobilă pentru flotante
% u int zecimal nesemnat
% e un număr în virgulă mobilă în notație științifică
% E un număr în virgulă mobilă în notație științifică
%% simbolul

Exemple:

%c specificator de format pentru un singur caracter:

#include <stdio.h> 

int main() { 
 char first_ch="f"; 
 printf("%cn", first_ch); 
 return 0; 
} 

Ieșire:

ad-banner
f

%s specificator format șir:

#include <stdio.h> 

int main() { 
 char str[] = "Routech"; 
 printf("%sn", str); 
 return 0; 
} 

Ieșire:

Routech

Introducerea caracterului cu %c specificator de format:

#include <stdio.h> 

int main() { 
 char user_ch; 
 scanf("%c", &user_ch); // user inputs Y
 printf("%cn", user_ch); 
 return 0; 
} 

Ieșire:

Y

Intrare șir cu %s specificator de format:

#include <stdio.h> 

int main() { 
 char user_str[20]; 
 scanf("%s", user_str); // user inputs fCC
 printf("%sn", user_str); 
 return 0; 
} 

Ieșire:

fCC

%d și %i specificatori de format întreg zecimal:

#include <stdio.h> 

int main() { 
 int found = 2015, curr = 2020; 
 printf("%dn", found); 
 printf("%in", curr); 
 return 0; 
} 

Ieșire:

2015
2020

%f și %e specificatori pentru formatul numărului în virgulă mobilă:

#include <stdio.h>

int main() { 
 float num = 19.99; 
 printf("%fn", num); 
 printf("%en", num); 
 return 0; 
}

Ieșire:

19.990000
1.999000e+01

%o specificator format octal întreg:

#include <stdio.h> 

int main() { 
 int num = 31; 
 printf("%on", num); 
 return 0; 
}

Ieșire:

37

%x specificator de format întreg hexazecimal:

#include <stdio.h> 

int main() { 
 int c = 28; 
 printf("%xn", c); 
 return 0; 
} 

Ieșire:

1c