Windows 10’daki ortam değişkenlerinin tam listesi

⏱️ 3 min read

Windows 10’da ortam değişkenleri, işletim sistemi içindeki bir sürücü veya belirli bir dosya veya klasör gibi belirli konumlara giden yolu temsil eden önceden tanımlanmış adlardır.

Ortam değişkenleri bir dizi senaryoda yardımcı olabilir, ancak bir BT çalışanıysanız veya başka birinin bilgisayarını onarıyorsanız, kullanıcı adını veya tam yolu bilmeden belirli konumlara hızlı bir şekilde gidebileceğiniz için özellikle yararlıdırlar. bir sistem klasörü.

Örneğin, şöyle bir yola göz atmak yerine C:\Users\<UserName>\AppData\Roamingaçabilirsiniz Koşmak komutu (Windows tuşu + R), bu değişkeni yazın %APPDATA%ve bas Giriş aynı yola erişmek için Veya %HOMEPATH% işletim sisteminin Masaüstü, Belgeler, İndirilenler, OneDrive vb. klasörlerini depoladığı geçerli kullanıcı varsayılan klasör konumuna erişmek için değişken.

Bu kılavuzda, Windows 10’da kullanabileceğiniz en yaygın ortam değişkenlerinin listesini öğreneceksiniz.

Windows 10 varsayılan ortam değişkenleri

Değişken Windows 10
%ALLUSERSPROFILE% C:\ProgramData
%UYGULAMA VERİSİ% C:\Users\{kullanıcı adı}\AppData\Roaming
%COMMONPROGRAMFILES% C:\Program Dosyaları\Ortak Dosyalar
%COMMONPROGRAMFILES(x86)% C:\Program Dosyaları (x86)\Ortak Dosyalar
%OrtakProgramW6432% C:\Program Dosyaları\Ortak Dosyalar
%COMSPEC% C:\Windows\System32\cmd.exe
%HOMEDRIVE% C:\
%HOMEPATH% C:\Kullanıcılar\{kullanıcı adı}
%LOCALAPPDATA% C:\Users\{kullanıcı adı}\AppData\Local
%LOGONSERVER% \\{domain_logon_server}
%YOL% C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem
%PathExt% .com;.exe;.bat;.cmd;.vbs;.vbe;.js;.jse;.wsf;.wsh;.msc
%PROGRAM VERİSİ% C:\ProgramData
%PROGRAM DOSYALARI% C:\Program Dosyaları
%ProgramW6432% C:\Program Dosyaları
%PROGRAMFILES(X86)% C:\Program Dosyaları (x86)
%KOMUT İSTEMİ% $P$G
%SystemDrive% C:
%SistemKök% C:\Windows
%TEMP% C:\Users\{kullanıcı adı}\AppData\Local\Temp
%TMP% C:\Users\{kullanıcı adı}\AppData\Local\Temp
%USERDOMAIN% Geçerli kullanıcıyla ilişkili kullanıcı etki alanı.
%USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE% Dolaşım profiliyle ilişkili kullanıcı etki alanı.
%KULLANICI ADI% {Kullanıcı adı}
%KULLANICI PROFİLİ% C:\Kullanıcılar\{kullanıcı adı}
%WINDIR% C:\Windows
%HALKA AÇIK% C:\Kullanıcılar\Genel
%PSModulePath% %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
%OneDrive% C:\Kullanıcılar\{kullanıcı adı}\OneDrive
%DriverData% C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
%CD% Geçerli dizin yolunu verir. (Komut istemi.)
%CMDCMDLINE% Geçerli Komut İstemi oturumunu başlatmak için kullanılan komut satırını çıkarır. (Komut istemi.)
%CMDEXTVERSION% Geçerli komut işlemcisi uzantılarının sayısını verir. (Komut istemi.)
%BİLGİSAYAR ADI% Sistem adını verir.
%TARİH% Geçerli tarihi verir. (Komut istemi.)
%ZAMAN% Çıkış zamanı. (Komut istemi.)
%ERRORLEVEL% Önceki komutun çıkış durumunu tanımlayan çıkış durumunu verir. (Komut istemi.)
%PROCESSOR_IDENTIFIER% İşlemci tanımlayıcısını çıkarır.
%PROCESSOR_LEVEL% İşlemci seviyesi çıktısı verir.
%PROCESSOR_REVISION% İşlemci revizyonunu çıktılar.
%NUMBER_OF_PROCESSORS% Fiziksel ve sanal çekirdek sayısını verir.
%RASTGELE% 0 ile 32767 arasında rastgele sayı verir.
%İŞLETİM SİSTEMİ% Windows_NT

Windows 10’da belirli konumlara hızlı bir şekilde erişmek için ortam değişkenlerini kullanabilmenize rağmen, genellikle bir komut dosyası veya uygulama oluştururken bu değişkenleri kullanırsınız.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bahsedilen değişkenlerden bazılarının konuma özgü olmadığını unutmayın. %COMPUTERNAME%, %PATHEXT%, %PROMPT%, %USERDOMAIN%, %USERNAME%.

Bu kılavuz Windows 10’a odaklanmış olsa da, bu değişkenlerin Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista ve Windows 11’de de çalışacağını unutmamak önemlidir.

kullanarak cihazınızda bulunan tüm ortam değişkenlerini her zaman görüntüleyebilirsiniz. Get-ChildItem Env: | Sort Name PowerShell emretmek.

Join our Newsletter and receive offers and updates! ✅

0 0 votes
Article Rating
Avatar of Routech

Routech

Routech is a website that provides technology news, reviews and tips. It covers a wide range of topics including smartphones, laptops, tablets, gaming, gadgets, software, internet and more. The website is updated daily with new articles and videos, and also has a forum where users can discuss technology-related topics.

You may also like...

Subscribe
Bildir
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x