În acest articol, vă voi explica cum să rezolvați tabăra Free Code CampReturnează cele mai mari numere din matriceprovocare. Aceasta implică returnarea unui tablou cu cele mai mari numere din fiecare dintre sub-tablouri.

Există cele trei abordări pe care le voi aborda:

 1. cu o buclă FOR
 2. folosind metoda reduce ()
 3. folosind Math.max ()

Descrierea provocării algoritmice

Returnează un tablou format din cel mai mare număr din fiecare sub-matrice furnizată. Pentru simplitate, matricea furnizată va conține exact 4 sub-tablouri.

Amintiți-vă, puteți itera printr-o matrice cu o buclă simplă și puteți accesa fiecare membru cu sintaxa matricei arr[i].

function largestOfFour(arr) {
 return arr;
}
largestOfFour([[4, 5, 1, 3], [13, 27, 18, 26], [32, 35, 37, 39], [1000, 1001, 857, 1]]);

Cazuri de test furnizate

largestOfFour([[4, 5, 1, 3], [13, 27, 18, 26], [32, 35, 37, 39], [1000, 1001, 857, 1]]) should return an array.

largestOfFour([[13, 27, 18, 26], [4, 5, 1, 3], [32, 35, 37, 39], [1000, 1001, 857, 1]]) should return [27,5,39,1001].

largestOfFour([[4, 9, 1, 3], [13, 35, 18, 26], [32, 35, 97, 39], [1000000, 1001, 857, 1]]) should return [9, 35, 97, 1000000].

Abordarea nr. 1: returnați cele mai mari numere dintr-o matrice cu un buclă For

Iată soluția mea, cu comentarii încorporate pentru a vă ajuta să o înțelegeți:


function largestOfFour(arr) {
  // Step 1. Create an array that will host the result of the 4 sub-arrays
  var largestNumber = [0,0,0,0];
 
  // Step 2. Create the first FOR loop that will iterate through the arrays
  for(var arrayIndex = 0; arrayIndex < arr.length; arrayIndex++) {
  /* The starting point, index 0, corresponds to the first array */
 
  // Step 3. Create the second FOR loop that will iterate through the sub-arrays
  for(var subArrayIndex = 0; subArrayIndex < arr[arrayIndex].length; subArrayIndex++) {
  /* The starting point, index 0, corresponds to the first sub-array */
    
    if(arr[arrayIndex][subArrayIndex] > largestNumber[arrayIndex]) {
     
     largestNumber[arrayIndex] = arr[arrayIndex][subArrayIndex];
     
    /* FOR loop cycles
     arrayIndex => i
     subArrayIndex => j
     
    Iteration in the first array
     For each iteration: arr[i][j]      largestNumber[i]     if arr[i][j] > largestNumber[i]?   then largestNumber[i] = arr[i][j]
     First iteration:  arr[0][0] => 4   largestNumber[0] => 0   4 > 0? => TRUE            then largestNumber[0] = 4
     Second iteration:  arr[0][1] => 5   largestNumber[0] => 4   5 > 4? => TRUE            then largestNumber[0] = 5
     Third iteration:  arr[0][2] => 1   largestNumber[0] => 5   1 > 5? => FALSE           then largestNumber[0] = 5
     Fourth iteration:  arr[0][3] => 3   largestNumber[0] => 5   3 > 5? => FALSE           then largestNumber[0] = 5
     Fifth iteration:  arr[0][4] => FALSE largestNumber[0] => 5                     largestNumber = [5,0,0,0]
    Exit the first array and continue on the second one
    Iteration in the second array
     For each iteration: arr[i][j]      largestNumber[i]      if arr[i][j] > largestNumber[i]?   then largestNumber[i] = arr[i][j]
     First iteration:  arr[1][0] => 13   largestNumber[1] => 0   13 > 0? => TRUE           then largestNumber[1] = 13
     Second iteration:  arr[1][1] => 27   largestNumber[1] => 13   27 > 13? => TRUE           then largestNumber[1] = 27
     Third iteration:  arr[1][2] => 18   largestNumber[1] => 27   18 > 27? => FALSE          then largestNumber[1] = 27
     Fourth iteration:  arr[1][3] => 26   largestNumber[1] => 27   26 > 27? => FALSE          then largestNumber[1] = 27
     Fifth iteration:  arr[1][4] => FALSE  largestNumber[1] => 27                     largestNumber = [5,27,0,0]
    Exit the first array and continue on the third one
    Iteration in the third array
     For each iteration: arr[i][j]      largestNumber[i]      if arr[i][j] > largestNumber[i]?   then largestNumber[i] = arr[i][j]
     First iteration:  arr[2][0] => 32   largestNumber[2] => 0   32 > 0? => TRUE           then largestNumber[2] = 32
     Second iteration:  arr[2][1] => 35   largestNumber[2] => 32   35 > 32? => TRUE           then largestNumber[2] = 35
     Third iteration:  arr[2][2] => 37   largestNumber[2] => 35   37 > 35? => TRUE           then largestNumber[2] = 37
     Fourth iteration:  arr[2][3] => 39   largestNumber[2] => 37   39 > 37? => TRUE           then largestNumber[2] = 39
     Fifth iteration:  arr[2][4] => FALSE  largestNumber[2] => 39                     largestNumber = [5,27,39,0]
    Exit the first array and continue on the fourth one
    Iteration in the fourth array
     For each iteration: arr[i][j]      largestNumber[i]      if arr[i][j] > largestNumber[i]?   then largestNumber[i] = arr[i][j]
     First iteration:  arr[3][0] => 1000  largestNumber[3] => 0   1000 > 0? => TRUE          then largestNumber[3] = 1000
     Second iteration:  arr[3][1] => 1001  largestNumber[3] => 1000  1001 > 1000? => TRUE         then largestNumber[3] = 1001
     Third iteration:  arr[3][2] => 857   largestNumber[3] => 1001  857 > 1001? => FALSE         then largestNumber[3] = 1001
     Fourth iteration:  arr[3][3] => 1    largestNumber[3] => 1001  1 > 1001? => FALSE          then largestNumber[3] = 1001
     Fifth iteration:  arr[3][4] => FALSE  largestNumber[3] => 1001                    largestNumber = [5,27,39,1001]
    Exit the FOR loop */
    }
  }
 }
 // Step 4. Return the largest numbers of each sub-arrays
 return largestNumber; // largestNumber = [5,27,39,1001];
}

largestOfFour([[4, 5, 1, 3], [13, 27, 18, 26], [32, 35, 37, 39], [1000, 1001, 857, 1]]);

Și iată-l fără comentariile mele:


function largestOfFour(arr) {
  var largestNumber = [0,0,0,0];
  for(var arrayIndex = 0; arrayIndex < arr.length; arrayIndex++) {
  for(var subArrayIndex = 0; subArrayIndex < arr[arrayIndex].length; subArrayIndex++) {
    if(arr[arrayIndex][subArrayIndex] > largestNumber[arrayIndex]) {     
     largestNumber[arrayIndex] = arr[arrayIndex][subArrayIndex];
    }
  }
 }
 return largestNumber;
}
largestOfFour([[4, 5, 1, 3], [13, 27, 18, 26], [32, 35, 37, 39], [1000, 1001, 857, 1]]);

Abordarea nr. 2: returnează cele mai mari numere dintr-o matrice cu funcții încorporate – cu map () și reduce ()

Pentru această soluție, veți utiliza două metode: metoda Array.prototype.map () și metoda Array.prototype.reduce ().

 • Hartă() metoda creează o nouă matrice cu rezultatele apelării unei funcții furnizate pe fiecare element din această matrice. Utilizarea hărții va apela o funcție de apelare furnizată o dată pentru fiecare element dintr-o matrice, în ordine și va construi o nouă matrice din rezultate.
 • reduce() metoda aplică o funcție împotriva unui acumulator și a fiecărei valori a matricei pentru ao reduce la o singură valoare.

operator ternar este singurul operator JavaScript care ia trei operanzi. Acest operator este folosit ca o comandă rapidă pentru instrucțiunea if.

(currentLargestNumber > previousLargestNumber) ? currentLargestNumber : previousLargestNumber;

Acest lucru poate fi, de asemenea, citit ca:

if (currentLargestNumber > previousLargestNumber == true) {
  return currentLargestNumber;
} else {
  return previousLargestNumber;
}

Iată soluția mea, cu comentarii încorporate:


function largestOfFour(mainArray) {
 // Step 1. Map over the main arrays
 return mainArray.map(function (subArray){ // Step 3. Return the largest numbers of each sub-arrays => returns [5,27,39,1001]

  // Step 2. Grab the largest numbers for each sub-arrays with reduce() method
  return subArray.reduce(function (previousLargestNumber, currentLargestNumber) {

   return (currentLargestNumber > previousLargestNumber) ? currentLargestNumber : previousLargestNumber;

   /* Map process and Reduce method cycles
   currentLargestNumber => cLN
   previousLargestNumber => pLN
   Iteration in the first array
     For each iteration:   cLN     pLN    if (cLN > pLN) ?    then cLN    else pLN
     First iteration:     4      0    4 > 0? => TRUE       4       /
     Second iteration:    5      4    5 > 4? => TRUE       5       /
     Third iteration:     1      5    1 > 5? => FALSE       /       5
     Fourth iteration:    3      5    3 > 5? => FALSE       /       5
     Fifth iteration:     /      5                        returns 5
    Exit the first array and continue on the second one
   Iteration in the second array
    For each iteration:   cLN     pLN    if (cLN > pLN) ?    then cLN    else pLN
    First iteration:    13      0    13 > 0? => TRUE      13       /
    Second iteration:    27     13    27 > 13? => TRUE      27       /
    Third iteration:    18     27    18 > 27? => FALSE      /       27
    Fourth iteration:    26     27    26 > 27? => FALSE      /       27
    Fifth iteration:     /     27                        returns 27
   Exit the first array and continue on the third one
   Iteration in the third array
    For each iteration:   cLN     pLN    if (cLN > pLN) ?    then cLN    else pLN
    First iteration:    32      0    32 > 0? => TRUE      32       /
    Second iteration:    35     32    35 > 32? => TRUE      35       /
    Third iteration:    37     35    37 > 35? => TRUE      37       /
    Fourth iteration:    39     37    39 > 37? => TRUE      39       /
    Fifth iteration:     /     39                        returns 39
   Exit the first array and continue on the fourth one
   Iteration in the fourth array
    For each iteration:   cLN     pLN    if (cLN > pLN) ?    then cLN    else pLN
    First iteration:    1000     0    1000 > 0? => TRUE     1000       /
    Second iteration:    1001    1000    1001 > 1000? => TRUE   1001       /
    Third iteration:    857    1001    857 > 1001 => FALSE    /       1001
    Fourth iteration:    1     1001    1 > 1001? => FALSE     /       1001
    Fifth iteration:     /     1001                       returns 1001
   Exit the first array and continue on the fourth one */
  }, 0); // 0 serves as the context for the first pLN in each sub array
 });
}

largestOfFour([[4, 5, 1, 3], [13, 27, 18, 26], [32, 35, 37, 39], [1000, 1001, 857, 1]]);

Și iată-l fără comentarii:


function largestOfFour(mainArray) {
 return mainArray.map(function (subArray){
  return subArray.reduce(function (previousLargestNumber, currentLargestNumber) {
   return (currentLargestNumber > previousLargestNumber) ? currentLargestNumber : previousLargestNumber;
  }, 0);
 });
}
largestOfFour([[4, 5, 1, 3], [13, 27, 18, 26], [32, 35, 37, 39], [1000, 1001, 857, 1]]);

Abordarea nr. 3: returnează cele mai mari numere dintr-o matrice cu funcții încorporate – cu map () și apply ()

Pentru această soluție, veți utiliza două metode: metoda Array.prototype.map () și metoda Function.prototype.apply ().

 • aplica() metoda apelează o funcție cu această valoare dată și argumente furnizate ca o matrice (sau un obiect asemănător matricei).

Puteți transmite o serie de argumente unei funcții folosind aplica() metoda și funcția vor executa elementele din matrice.

Astfel de funcții sunt cunoscute sub numele de funcții variadice, și pot accepta orice număr de argumente în loc de unul fix.

Math.max () funcția returnează cel mai mare dintre zero sau mai multe numere și putem transmite orice număr de argumente.

console.log(Math.max(4,5,1,3)); // logs 5

Dar nu puteți transmite o serie de numere la această metodă:

var num = [4,5,1,3];
console.log(Math.max(num)); // logs NaN

Acesta este locul unde aplica() metoda se dovedește a fi utilă:

var num = [4,5,1,3];
console.log(Math.max.apply(null, num)); // logs 5

Rețineți că primul argument pentru aplica() setează valoarea „acest‘, nu este folosit în această metodă, așa că treci nul.

Acum că aveți o metodă pentru a returna cel mai mare număr dintr-o matrice, puteți parcurge fiecare sub-matrice cu Hartă() metoda și returnează toate cele mai mari numere.

Iată soluția mea, cu comentarii încorporate:


function largestOfFour(mainArray) {
 // Step 1. Map over the main arrays
 return mainArray.map(function(subArray) { // Step 3. Return the largest numbers of each sub-arrays => returns [5,27,39,1001]
  
  // Step 2. Return the largest numbers for each sub-arrays with Math.max() method
  return Math.max.apply(null, subArray);
 });
}

largestOfFour([[4, 5, 1, 3], [13, 27, 18, 26], [32, 35, 37, 39], [1000, 1001, 857, 1]]);

Și fără comentarii:


function largestOfFour(mainArray) {
 return mainArray.map(function(subArray) {
  return Math.max.apply(null, subArray);
 });
}
largestOfFour([[4, 5, 1, 3], [13, 27, 18, 26], [32, 35, 37, 39], [1000, 1001, 857, 1]]);

Sper că ți s-a părut de ajutor. Aceasta face parte din seria mea de articole „How to Solve FCC Algorithms” despre Provocările Algoritmului Taberei Codului Liber, unde propun mai multe soluții și explic pas cu pas ce se întâmplă sub capotă.

Trei moduri de a repeta un șir în JavaScript
În acest articol, voi explica cum să rezolvați provocarea Routech „Repetează un șir repetă un șir”. Aceasta implică…

Două modalități de a confirma sfârșitul unui șir în JavaScript
În acest articol, vă voi explica cum să rezolvați provocarea „Confirmă sfârșitul” Routech.

Trei moduri de a inversa un șir în JavaScript
Acest articol se bazează pe Free Code Camp Basic Algorithm Scripting „Reverse a String”

Trei moduri de a factorializa un număr în JavaScript
Acest articol se bazează pe algoritmul de bază Free Code Camp Scripting „Factorializați un număr”

Două moduri de a verifica palindromii în JavaScript
Acest articol se bazează pe Free Code Camp Basic Algorithm Scripting „Verificați dacă există palindromuri”.

Trei moduri de a găsi cel mai lung cuvânt într-un șir în JavaScript
Acest articol se bazează pe Free Code Camp Basic Algorithm Scripting „Găsiți cel mai lung cuvânt într-un șir”.

Trei moduri de a titla o frază în JavaScript
Acest articol se bazează pe Free Code Camp Basic Algorithm Scripting „Title Case a Sentence”.

Dacă aveți propria soluție sau sugestii, împărtășiți-le mai jos în comentarii.

Sau poți să mă urmărești mai departe Mediu, Stare de nervozitate, Github și LinkedIn, imediat după ce faceți clic pe inima verde de mai jos 😉

# StayCurious, # KeepOnHacking & # MakeItHappen!

Resurse aditionale