Descriere

O valoare falsă este ceva care se evaluează la FALS, de exemplu la verificarea unei variabile. Există doar șase valori false în JavaScript: undefined, null, NaN, 0, "" (șir gol) și false desigur.

Verificarea valorilor false pe variabile

Este posibil să verificați o valoare falsă într-o variabilă cu un condițional simplu:

if (!variable) {
  // When the variable has a falsy value the condition is true.
}

Exemple generale

var string = ""; // <-- falsy

var filledString = "some string in here"; // <-- truthy

var zero = 0; // <-- falsy

var numberGreaterThanZero // <-- truthy

var emptyArray = []; // <-- truthy, we'll explore more about this next

var emptyObject = {}; // <-- truthy

Distracție cu matrice

if ([] == false) // <-- truthy, will run code in if-block

if ([]) // <-- truthy, will also run code in if-block

if ([] == true) // <-- falsy, will NOT run code in if-block

if (![]) // <-- falsy, will also NOT run code in if-block

Avertisment

Fiți conștienți de tipul de date atunci când evaluați o valoare într-un context boolean. Dacă tipul de date al valorii este menit să fie un număr, evaluarea adevărată / falsă poate duce la un rezultat neașteptat:

const match = { teamA: 0, teamB: 1 }
if (match.teamA)
  // The following won't run due to the falsy evaluation
  console.log('Team A: ' + match.teamA);
}

O alternativă la cazul de utilizare de mai sus este evaluarea valorii folosind typeof:

const match = { teamA: 0, teamB: 1 }
if (typeof match.teamA === 'number')
  console.log('Team A: ' + match.teamA);
}

Mai multe informatii